AVÍS LEGAL

El titular dels drets de propietat intel·lectual i propietat industrial i el responsable del fitxer de dades i del seu manteniment recollits a través d'aquest lloc web és: ESCALACENTER, SL, amb domicili a L’Escala 17130(Girona), al passeig del Mar, 4, amb CIF B-17054735, i inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 74, foli 194, full 1336, inscripció 1ª

www.escalacenter.com és el lloc web de ESCALACENTER, S.L mitjançant el qual ofereix als usuaris d'Internet informació sobre la societat i els seus productes i serveis.

 ESCALACENTER, S.L no es responsabilitza de l'ús incorrecte del contingut d'aquest lloc web per part dels seus usuaris, i al mateix temps, es reserva les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats com a conseqüència de l'ús inapropiat o il·legal del mateix.

  ESCALACENTER, S.L es reserva el dret a denegar l'accés discrecionalment i en qualsevol moment i a qualsevol usuari d'aquest lloc.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual i propietat industrial sobre el contingut íntegre d'aquest lloc,  són de titularitat exclusiva de ESCALACENTER, S.L excepte en el cas que s'indiqui expressament un altre titular. Queda prohibida la reproducció total o parcial, per qualsevol mitjà, del contingut d'aquest lloc web sense autorització expressa i per escrit.

CONTINGUTS
La funció dels enllaços d'aquest lloc és exclusivament la d'informar a l'usuari per completar el contingut del mateix, per la qual cosa ESCALACENTER, S.L no es responsabilitza dels errors en els enllaços o del contingut dels demés llocs web als quals es pot enllaçar.

RESPONSABILITAT
L'usuari serà l'únic responsable de les infraccions en les quals pugui incórrer o dels perjudicis causats per l'ús del lloc web.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS
Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999 s'informa a l'usuari de que les seves dades seran incorporades a una base de dades de ESCALACENTER, S.L amb la finalitat de complir el seu objecte social. L'usuari autoritza a ESCALACENTER, S.L a utilitzar les seves dades personals amb funcions comercials, podent enviar informacions publicitàries relacionades amb els productes i serveis.

En tot cas l'usuari tindrà dret a accedir, rectificar i/o cancel·lar les seves dades dirigint-se per escrit a: ESCALACENTER, S.L Passeig del Mar 4. 17130 L’Escala.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les presents condicions es regiran per la normativa espanyola. Les qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes, així com les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús es coneixeran als Jutjats de Girona